Re Kotha Bhogi Mu To Bada Danda Ra Jogi Lyrics

Re Kotha Bhogi Mu To Bada Danda Ra Jogi Lyrics

Re kotha bhogi ringtone download
Album name – sakha He.
Song name – Re Kothabhogi
Singer- Kumar Bapi
Lyrics- Suresh Panda
Music- Tatwa prakash Satpathy

"Bada Danda Ra Jogi Lyrics"
Re Kotha Bhogi Mu To Bada Danda Ra JogiLyrics

 

 

 

 

 

 

Re Kotha Bhogi Mu To Bada Danda Ra Jogi
Re Kotha Bhogi Mu To Bada Danda Ra Jogi
Danka Torani Re Mana Baleichi
Danka Torani Re Mana Baleichi
Chakie Rakhibu Mori Lagi

Re Kotha Bhogi Mu To Bada Danda Ra Jogi

Re Kotha Bhogi Mu To Bada Danda Ra Jogi

Lobha Moha Maya Dein Mu Asichi
Sethi Pain Tora bheta Paichi

Chaka Nayan Re Asha Mo Mentei
Nilagiri Pachhe Souchi Jai

Oooo
Lobha Moha Maya Dein Mu Asichi
Sethi Pain Tora bheta Paichi

Chaka Nayan Re Asha Mo Mentei
Nilagiri Pachhe Souchi Jai

Sahana Mela Ku Samaya Ganuchi
Sahana Mela Ku Samaya Ganuchi
Baisi Pahacha Pakhre Jagi

Re Kotha Bhogi Mu To Bada Danda Ra Jogi
Re Kotha Bhogi Mu To Bada Danda Ra Jogi

Bhoka Kale Para Ananda Bazar
Sosa Kale Acchi Narendra Jala
Saraga Ku sidi Baisi Pahacha
Chadimu Asici Chhalana Michha

Ooooo

Bhoka Kale Para Ananda Bazar
Sosa Kale Acchi Narendra Jala
Saraga Ku sidi Baisi Pahacha
Chadimu Asici Chhalana Michha

Lakhe Sala Grama Bedi Re Basichu
Lakhe Sala Grama Bedi Re Basichu
bhakta sukhe Dukhe Hei tu Bhagi

Re Kotha Bhogi Mu To Bada Danda Ra Jogi

Re Kotha Bhogi Mu To Bada Danda Ra Jogi

Danka Torani Re Mana Baleichi
Danka Torani Re Mana Baleichi
Chakie Rakhibu Mori Lagi

Re Kotha Bhogi Mu To Bada Danda Ra Jogii

Re Kotha Bhogi Mu To Bada Danda Ra Jogi

Re Kotha Bhogi Mu To Bada Danda Ra Jogi

Re Kotha Bhogi Mu To Bada Danda Ra Jogi

"Re Kotha Bhogi"
Re Kotha Bhogi

Leave a Comment