Shri Laxmi Chalisa

Shri Laxmi Chalisa

Shri-Laxmi-Chalisa a devotional hymn dedicated to Goddess Lakshmi, the Hindu goddess of wealth, prosperity, and abundance:

॥ Doha ॥

Namo Namo Laxmi Roop Dharini,

Jai Jag Janani Jagat Janani Matu Bhavani.

॥ Chalisa ॥

Jayati Jayati Jay Laxmi Maata,

Sab Jagat Sukhdaata.

Nij Svarup Hari Rani,

Ved Rup Vinay Rani,

Mangal May Sudha Vani.

Bhuvaneshvari Shivkaari,

Narayani Hari Haari,

Vidya Daayini Jaya Kari.

Mahalakshmi Maha Yogini,

Bhakti Jan Sevani,

Bhaktaan Ke Hit Ki Khaani.

Devi Shankar Shiv Pita,

Vishnu Priye Nand Gita,

Anand Bhaktan Ki Neeti.

Anurag Chitta Lakhon Mein,

Utpal Kamal Seemo Se,

Karti Bhakti Kripa Keeti.

Chandrama Chakor Kaali,

Nirmal Padma Kamali,

Sadaa Bhavani Ke Paali.

Kripa Sindh Punya Gati,

Tribhuvan Man Vanchhit,

Dhan Dhanya Sukh Samriddhi.

Satya Sampatti Shanti Daayini,

Gyan Bhakti Prem Vardayini,

Parama Shakti Sada Kalyani.

Durga Saraswati Amba Bhawani,

Santan Sukh Ke Dataani,

Dukh Nivarini Vishwajanani.

Ashta Siddhi Nau Nidhi Daata,

Bhav Sindhu Sudha Shata,

Seva Ratan Karu Shastrananta.

Nava Durga Nava Rupini,

Nava Yogini Bhuvaneshwari,

Nava Bhakti Sukh Daayini.

Chhathi Maa Shashthi Maiyya,

Maha Laxmi Maa Durga Ki Gauri,

Prem Roop Shri Vishnu Chhaayaa.

Karunakar Dhanya Vidhata,

Nand Gopal Hari Gopala,

Shri Radhika Mohini Mata.

Mukunda Priya Manorama,

Neel Kamal Sheel Kamal Swaroopini,

Sachchi Surya Chandra Maana.

Aatam Rakshaka Prem Prada,

Shiva Sankalpa Siddh Karke,

Dhanyawaad Bhaktan Ko Daata.

Rajya Lakshmi Sundari,

Rajat Kamal Shobhit Kripa Nidhi,

Satya Pratiksha Vidya Dayani.

Shri Hari Kaalika Daya,

Sundar Sevika Sab Gun Gaayi,

Bhagvati Maa Lakshmi Priya.

Bhavaani Amba Prabhu Kripa,

Shankar Sahastra Roopini,

Dwadashanki Svarup Shobha.

Shree Karuna Swaroopini,

Anugrah Karo Sarva Jag Ke,

Bhav Sindhu Se Paar Karo.

॥ Doha ॥

Jai Jai Maha Laxmi Maata,

Maiyya Jai Jai Maha Laxmi Maata,

Tumko Nish Din Dhyavat,

Hari Vishnu Vidhaata.

Scroll to Top